فرهنگ دهخدا

اساطیرالاولین

[اَ رُلْ اَوْ وَ] (ع اِ مرکب)(1) افسانه های قدما. خرافات پیشینیان : یقول الذین کفروا اِن هذا الاّ اساطیرالاولین. (قرآن 6/25).

فرهنگ عمید

اساطیرالاولین

(اسم) [عربی] [قدیمی] [asātirolavvalin] افسانه‌های پیشینیان.