(اَ یا اِ رَ) [ ع. ] ۱- (مص م.) دربند کردن. ۲- (اِمص.) بردگی.

(اسم مصدر) [عربی: اسارة] [esārat] اسیر و گرفتار بودن.

اسیری، اقتناص، حبس، زندانی، قید، گرفتاری بردگی ≠ رهایی

اسیر جنگی به شخصی نظامی یا غیرنظامی می‌گویند که در طول یک جنگ یا بلافاصله پس از پایان یک جنگ توسط نیروهای طرف مقابل دستگیر و به اسارت گرفته می‌شود.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺳﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺧﻴﺎﻧﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ , ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻛﻨﻴﺪ , ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺴﻰ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ‏ﺁﻭﺭﺩﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﺳﻴﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ, ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﺩ.