فرهنگ دهخدا

ازرق پوش

[اَ رَ] (نف مرکب) آنکه جامهء نیلگون پوشد. || مجازاً، صوفی :

فرهنگ معین

ازرق پوش

(~.) [ ع - فا. ] (اِفا.) ۱- کسی که جامه کبود پوشد. ۲- صوفی. ۳- (ص.) کنایه از: صوفیِ ریایی.

فرهنگ عمید

ازرق پوش

(اسم، صفت فاعلی) [عربی. فارسی] [قدیمی، مجاز] [azraqpuš] ۱. صوفی: ♦ پیر گلرنگ من اندر حق ازرق‌پوشان / رخصت خبث نداد ار نه حکایت‌ها بود (حافظ: ۴۱۴). ۲. مکار؛ حیله‌گر.