(قید) [azbas] به سبب بسیاری؛ بس‌که: ♦ از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشم / آتش زدم چو گل به تن لخت‌لخت خویش (حافظ: ۵۸۸).