(قید) [قدیمی] [azbarm] = ازبر: ♦ از مصحف تندی و درشتی نه همانا / یک سوره برآید که تو ازبرم نداری (فتوحی: لغت‌نامه: ازبرم).

روستای زیبای ازبرم از شمال به رودخانه شمرود از شرق به روستای زیارتگاه از غرب به شهر سیاهکل و از جنوب به روستای دزدرود منتهی می شود. این روستای دیدنی در ابتدای جاده سیاهکل به لاهیجان واقع شده است. از لحاظ موقعیت جغرافیایی در ۴۹ درجه و۵۴ دقیقه طول شرقی و ۳۷درجه و۸ دقیقه عرض شمالی واقع است.