[اُ] (فرانسوی، اِ)(1) (از یونانی ارگانن(2)) عضو. کارمند. || مُبیِّن افکار گروهی: روزنامهء شوری ارگان حزب اجتماعیون بود.

( اُ ) [ فر. ] (اِ.)۱ - کارمند. ۲- عضو، اندام. ۳- نشریه‌ای که بیان کننده اندیشه‌ها و دیدگاه‌های یک سازمان یا حزب خاص باشد، ترجمان. (فره).

(اسم) [فرانسوی: organe] [orgān] ۱. (زیست‌شناسی) عضو؛ اندام. ۲. سازمان؛ نهاد؛ تشکیلات. ۳. نشریه‌ای متعلق به یک حزب یا گروه خاص که بیان‌کنندۀ اندیشه‌ها و اهداف آن حزب سیاسی است.

نشریه اعضا، پرسنل

ارگان می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • اُرگان به معنای نهاد، مثل یک نهاد مدنی یا نهاد اجتماعی
  • اُرگان در علوم زیستی، به معنای اندام (کالبدشناسی) در موجودات زنده
  • اَرگان، اَرجان یا آریاگان، نام شهری باستانی در نزدیکی بهبهان کنونی
  • اَرگان، آرگان یا ارقان گونه‌ای درخت، بومی کشور مراکش
  • اُرِگان ی‍ا اورگن، از ایالت‌های آمریکا