(اُ دِ) [ فر. ] (اِ.) گیاهی از طایفه ثعلب که بعضی از انواع آن دارای گل‌های زیبا است و به عنوان گل زینتی در باغچه یا گلدان کاشته می‌شود.

(اسم) [فرانسوی: orchidée] (زیست‌شناسی) [orkide] ۱. نوعی گل سرخ و صورتی که یک گلبرگ آن از دو گلبرگ دیگرش بزرگ‌تر است. ۲. گیاه علفی و زینتی این گل از خانوادۀ ثعلب.

[دختر] (ایرانی) گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است

ثعلبیان ، تیره‌ای بزرگ و جهانی از مارچوبه‌سانان از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای است. ثعلبیان گاه تیره ارکیده نامیده می‌شود. نام‌های دیگر آن در فارسی تیره ثعلب، تیره صعلب، خُصَی‌الثعلب ، ثعلبی، شاطریون، و سعلب است. به نظر می‌رسد ثعلبیان دومین تیره بزرگ گیاهان گلدار باشد ، که فقط بین ۲۱٬۹۵۰ و ۲۶٬۰۴۹ گونه قبول شده در خود دارد. تعداد گونه‌های زیررده ارکیده دوبرابر تعداد گونه‌های پرندگان و چهار برابر تعداد گونه‌های پستانداران است؛ که حول و حوش ۶–۱۱٪ تمام گیاهان دانه‌دار را شامل می‌شود.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﮔﻞ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﮔﻞ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ ﻣﻴﺨﺮﻳﺪ: ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺣﺴﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﻪ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ:ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ.