[اَ] (ع اِ) جِ رُکن. مبانی. پایه ها :

[اَ] (اِخ) آبی است در اجأ، یکی از دو کوه طیی ء، بنی سِنبس را. (معجم البلدان).

[اَرْ رَ] (اِخ) ولایتی است از برمهء انگلیس و آن از جانب شرقی، از خلیج بنگال بین 16 و 22 درجه و 30 دقیقهء عرض شمالی و بین 92 و 94 درجهء طول شرقی امتداد دارد و در مشرق آن بلاد برمه قرار دارند که سلسلهء جبالی آن ها را جدا کرده است. مساحت سطح آن 23529 میل مربع است و دارای کوههای بسیار و اودیه و دشتهای پرنعمت است و باران آن حتی در فصول حارّه، یعنی تشرین ثانی و دو کانون، بسیار است و خاک این ولایت بسیار حاصلخیز است ولی مردم آن توجهی بزراعت ندارند و محصولات آن چوب و زغال و نفت و نمک و تنباکو و پوست و زیتون و پنبه و زاج و شاخ و عاج و معادن و میوه است و همهء محصولات خط سرطان در آنجا بدست آید و با وجود این شهرهای مهم آن اندک است و پلنگ و فیل بسیار دارد و هوای آن نیکو نیست و برای صحت مضر است و نهرهای بسیار از آن گذرد که اعظم آنها نهر موسوم به ارکان است و قسمت غالب آن قابل کشتی رانی در بعض جهات است و در سواحل وی عدّه ای جزایر است که در آنها بعضی آتشفشانها دیده میشود. نصف سکنهء آن موغان اند که اهالی اصلی آنجا را تشکیل دهند و مذهب ایشان بودایی است و از هیئت ایشان برمی آید که اصل آنان از چین است و رنگ و هیئت ایشان مانند عبید نیست با آنکه در اقلیم حارّه زیست کنند و زبان ایشان یک صوتی است و تعلیم در میان آنان بسیار رواج دارد و اندکی امّی باشند و زیّ زنان ایشان زیّ زنان چینی است و از عادات آنان رهن دادن زنان و فرزندان است بهنگام وام گرفتن و چون وام بگزارند ایشان را بازستانند و این بلاد در قدیم مستقل بود و مغول و بغوان بارها با ایشان جنگیدند و اهالی برمه به سال 1198 ه . ق. آنجا را فتح کردند و انگلیسیان1240 ه . ق. آنجا را از ایشان خریدند و تا کنون در دست آنانست. عدد اهالی آن قریب 500 هزار است. (ضمیمهء معجم البلدان). || در قدیم شهری بود پایتخت ولایت مذکور، موقع آن بر ساحل نهری بهمین اسم بمسافت 50 میلی مصبّ وی، بین 9 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی و 20 درجه و 40 دقیقه طول شرقی. سکنهء آن در قدیم 95 هزار بود و اکنون قریب 10 هزار است و پیوسته رو به انحطاط و خرابی میرود و سبب ظاهر آن بدی هواست. (ضمیمهء معجم البلدان).

( اَ ) [ ع. ] ( اِ.) جِ رکن. ۱- پایه‌ها. ۲- در نماز: تکبیره الاحرام، قیام، رکوع و سجود.

(اسم) [عربی، جمعِ رکن] [arkān] ۱. = رکن ۲. اصول؛ مبانی. ۳. افراد مهم؛ بزرگان. ۴. [قدیمی] = ⟨ ارکان اربعه ⟨ ارکان اربعه: [قدیمی] مجموع عناصر اربعه (آب، باد، خاک، و آتش). ⟨ ارکان حرب: (نظامی) [منسوخ] ستاد ارتش. ⟨ ارکان دولت: بزرگان و سران دولت؛ رجال دولت؛ وزرا و امرا. ⟨ ارکان نماز: (فقه) تکبیرةالاحرام، قیام، رکوع، و سجود.

اولیا، بزرگان، کارگزاران اساس، پایه‌ها، رکن‌ها

[پسر] (عربی) رکن‌ها ، مبناها ، پایه‌ها ؛ (به مجاز) بزرگان ، اعیان ، کارگزاران و کارگردانان حکوم

آرکان یک سیاست‌مدار و نظامی اهل صربستان و فرمانده گروه شبه‌نظامی گارد داوطلب صرب در جریان جنگ‌های یوگسلاو بود.وی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به جرم دزدی و قتل در برخی کشورهای اروپایی، یکی از مهم‌ترین افراد تحت‌تعقیب اینترپل بود.

واژه های نزدیک