[اَ](1) (اِ) متاع. کالا. (برهان) (جهانگیری). اسباب. (برهان). آخریان :

[] (ص) روشن و صیقل زده. (در سه نسخهء خطی منتخب اللغات). و جای دیگر دیده نشد.

[اِ رُسْ] (اِخ)(1) در اساطیر قدیمهء یونان نام خداوند عشق است. لاطینیان آنرا کوپیدون میگفتند. رجوع به کوپیدون شود.

[اُ] (اِخ)(1) رومی. او راست کتابی در نیرنجات. (الفهرست ابن الندیم چ مصر ص 434). و شاید وی همان اریوس بن اصطفانوس بن بطلینس رومی از علمای عزائم باشد. (الفهرست ص 431).

( اَ ) (اِ.) کالا، متاع.

( اُ ) ۱- (اِ.) روس. ۲- (ص.) روسی، از مردم روسیه.

(اسم) [قدیمی] [arus] = متاع: ♦ یک روز چارپای ببردستم از گله / روز دگر اروس و قماش از نهاندره (پوربهای جامی: لغت‌نامه: اروس).

(اسم) [روسی] [oro(u)s] = اُرُس

اروس به معنی عشق جنسی، در اسطوره‌های یونان خدای عشق بود. رومی‌ها او را آمور (عشق) یا کوپیدو (شوق) می‌خواندند. واژهٔ اروس نخستین بار از افلاطون شنیده شد؛ به معنی شوق و دلتنگی عاشقانهٔ روح برای برگشتن به اصل خود.

فرهنگ دارویی

کاروستین

موارد مصرف: كارموستين در درمان تومور‌هاي اوليه مغز، لنفوم‎‌هاي هوچكيني و غيرهوچكيني و میلوم مولتيپل مصرف مي‎شود.

هشدار: 1- در صورت وجود ضعف مغز استخوان، نارسایی ريوی یا كليوی بايد با احتياط فراوان تجويز شود. 2- احتمال بروز مقاومت متقاطع بين لوموستين و كارموستين وجود دارد.

عوارض: 1- در صورت وجود ضعف مغز استخوان، نارسایی ريوی یا كليوی بايد با احتياط فراوان تجويز شود. 2- احتمال بروز مقاومت متقاطع بين لوموستين و كارموستين وجود دارد.

نکات: 1- به منظور جلوگيري از ضعف مغزاستخوان ناشي از كارموستين، دوره‎‌هاي درماني با آن حداقل بايد 6 هفته فاصله داشته باشد. 2- مقدار مصرف دارو بايد طي 2-1 ساعت انفوزيون گردد تا مانع بروز التهاب درمحل تزريق گردد. 3- كارموستين را ميتوان به صورت تزريق داخل شريان كبدي نيز مصرف كرد.