[اَرْ رَ / رِ گَ] (ص مرکب) که ارّه سازد. صانع ارّه. (آنندراج) :

(اسم، صفت) [قدیمی] [arregar] کسی که اره می‌سازد؛ اره‌ساز.