فرهنگ دهخدا

اره ماهی

[اَرْ رَ / رِ] (اِ مرکب) نوعی ماهی غضروفی از دستهء سگ ماهیها بطول تقریبی 2 متر که در جلو سرش زائده طویل استخوانی بنام رُستر(1) (بدرازی حدود 5/1 متر) وجود دارد، در لبه های این زائده تعداد زیادی دندانهای نوک تیز و برنده قرار دارد که بظاهر بشکل ارّهء دوطرفی میماند. این زائدهء طویل وسیلهء دفاع حیوان است. این ماهیها زنده زا هستند و برخلاف کوسه ماهی درنده و سبع نیستند. (از دائره المعارف کیه).

فرهنگ عمید

اره ماهی

(اسم) (زیست‌شناسی) [arremāhi] نوعی سفره‌ماهی با جثۀ بزرگ و پوزۀ دراز شبیه ارۀ دودَم.