[اَ مَ] (ص نسبی، اِ)(1) منسوب بارمن. ارمینی. ارمنستانی. ارمن. مردی از ارمنستان. ج، ارامنه :

[اَ مِ] (ص نسبی) منسوب به ارمینیه. (منتهی الارب). نسبت به ارمینیه اَرْمِنی است برخلاف قیاس بفتح همزه و کسر میم. (معجم البلدان ذیل کلمهء ارمینیه).

[اَ مَ] (اِخ) یکی از سرداران ایران بزمان یزدگرد سوم ساسانی در جنگ با عرب :

(صفت نسبی، منسوب به ارمن [= ارمنستان]) [armani] ۱. از مردم ارمنستان؛ ارمنستانی: کشیش ارمنی. ۲. تهیه‌شده در ارمنستان. ۳. از نژاد ارمن: ارمنیان جلفا. ۴. (اسم) زبانی از خانوادۀ زبان‌های هندواروپایی که در ارمنستان رایج است.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺭﻣﻨﻲ: ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺍﺭﻣﻨﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻳﻚ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻳﻚ ﺍﺭﻣﻨﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺭﻣﻨﻲ: ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ.