[اُ رُ] (ص نسبی) روسی. اهل روسیه. از روسیه: قند اُرُسی. || (اِ) کفش. پاپوش. چَموش. قسمی کفش پاشنه دار. نوعی از کفش که از چرم دوزند. || قسمی در که عمودی باز شود. قسمی در که گشودن و بستن آن به بربردن و فرودآوردن است برخلاف درهای عادی که بیک سوی بدو سوی یمین و شمال باز و فراز شود. در که وقت گشادن بسوی بالا کشند و گاه بستن فرودآرند. دری از اطاق که درگاه آن رو بصحن باشد و دارای چارچوبی بود که این در در جوف آن حرکت کرده بالا و پائین رود.

[اَ سا] (ع ن تف) نعت تفضیلی از رَسو. استوارتر. ثابت تر.

(اُ رُ) (اِمر.) ۱- قسمی کفش پاشنه دار. ۲- نوعی در یا پنجره مشبک که رو به حیاط باز می‌شود.

(صفت نسبی، منسوب به ارس [= روسی]) [روسی. فارسی] [orosi] ۱. مربوط به روسیه. ۲. تهیه‌شده در روسیه؛ روسی. ۳. (اسم) نوعی کفش پاشنه‌دار مردانه یا زنانه. ۴. (اسم) نوعی در یا پنجره با شیشه‌های مشبک رنگی که رو به حیاط باز می‌شد.

اُرُسی از عناصر معماری ایرانی و پنجرهٔ مُشـَبَّکی است که به جای گشتن بر روی پاشنه گرد، بالا می‌رود و در محفظه‌ای که روی آن قرار گرفته جای می‌گیرد و در اشکوب کوشک‌ها و پیشان و رواق ساختمان‌های سرد سیر بسیار دیده می‌شود. نقش شبکهٔ ارسی مانند پنجره‌ها و روزن‌های چوبی است و نمونه‌های زیبای آن در خانه‌های کهن اصفهان و شیراز و کاشان و یزد بسیار است.

فرهنگ دارویی

ویزارسین

موارد مصرف: اين دارو از راه خوراکي براي درمان اختلالات نعوظ در مردان و پرفشاری خون شریان ریوی مصرف ميشود.

هشدار: در صورت وجود فشار خون پایین، مشکلات قلبی و عروقی، بيماران مبتلا به نارسايي کليه و کبد، اختلالات هماتولوژيک و آناتوميک با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: در صورت وجود فشار خون پایین، مشکلات قلبی و عروقی، بيماران مبتلا به نارسايي کليه و کبد، اختلالات هماتولوژيک و آناتوميک با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: سيلدنافيل، ممکن است اثرات کاهنده فشار خون نيتراتها را تشديد نمايد. سيلدنافيل نبايد با فاصله 4 ساعت از مصرف يک داروي مسدد گيرنده آلفا، تجويز شود. مصرف این دارو با داروهای کاهنده‏ فشار خون و الکل، احتمال کاهش شدید فشار خون را افزایش می‏دهد. مصرف همزمان سيلدنافيل با داروهاي مهارکننده آنزیم های کبدی ممکن است سبب کاهش کليرانس سيلدنافيل شود.

نکات: 1- در صورت بروز ناگهانی درد قفسه سینه، گیجی، صدای غیرعادی درگوش، اختلال بینایی و تغییر شنوایی هنگام مصرف این دارو، باید مصرف آن قطع شود. 2- در صورت تداوم نعوظ برای مدتی بیش از 4 ساعت باید به اورژانس مراجعه شود.

موارد مصرف: اين دارو از راه خوراکي براي درمان اختلالات نعوظ در مردان و پرفشاری خون شریان ریوی مصرف ميشود.

هشدار: در صورت وجود فشار خون پایین، مشکلات قلبی و عروقی، بيماران مبتلا به نارسايي کليه و کبد، اختلالات هماتولوژيک و آناتوميک با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: در صورت وجود فشار خون پایین، مشکلات قلبی و عروقی، بيماران مبتلا به نارسايي کليه و کبد، اختلالات هماتولوژيک و آناتوميک با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: سيلدنافيل، ممکن است اثرات کاهنده فشار خون نيتراتها را تشديد نمايد. سيلدنافيل نبايد با فاصله 4 ساعت از مصرف يک داروي مسدد گيرنده آلفا، تجويز شود. مصرف این دارو با داروهای کاهنده‏ فشار خون و الکل، احتمال کاهش شدید فشار خون را افزایش می‏دهد. مصرف همزمان سيلدنافيل با داروهاي مهارکننده آنزیم های کبدی ممکن است سبب کاهش کليرانس سيلدنافيل شود.

نکات: 1- در صورت بروز ناگهانی درد قفسه سینه، گیجی، صدای غیرعادی درگوش، اختلال بینایی و تغییر شنوایی هنگام مصرف این دارو، باید مصرف آن قطع شود. 2- در صورت تداوم نعوظ برای مدتی بیش از 4 ساعت باید به اورژانس مراجعه شود.

موارد مصرف: اين دارو در درمان بيماري پاركينسون مصرف می‌شود.

هشدار: 1- در صورت وجود بيماري شديد قلبی-عروقی، سابقه ملانوم، افسردگي رواني،‌ سایکوز، سابقه انفاركتوس ميوكارد و آريتمي دهليزي و بطني، زخم گوارشي و نارسایی كليه با احتياط فراوان مصرف شود. 2- مقدار مصرف اين دارو بايد براي هر فرد به طور جداگانه تعيين شود. مصرف لوودوپا حداقل 12 ساعت قبل از شروع درمان با اين دارو بايد قطع شود.

عوارض: 1- در صورت وجود بيماري شديد قلبی-عروقی، سابقه ملانوم، افسردگي رواني،‌ سایکوز، سابقه انفاركتوس ميوكارد و آريتمي دهليزي و بطني، زخم گوارشي و نارسایی كليه با احتياط فراوان مصرف شود. 2- مقدار مصرف اين دارو بايد براي هر فرد به طور جداگانه تعيين شود. مصرف لوودوپا حداقل 12 ساعت قبل از شروع درمان با اين دارو بايد قطع شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان دارو‌هاي كاهنده فشار خون با اين تركيب ممكن است منجر به كاهش شديد فشار خون شود. دارو‌هاي مقلد سمپاتيك در بيماراني كه تحت درمان با اين دارو هستند، منع مصرف دارد.

نکات: ممکن است براي دستيابي به پاسخ درماني مطلوب، چند هفته تا چند ماه وقت نياز باشد.