[اَ] (نف / ص) آنچه ارزنده باشد ببهای وقت. (رشیدی). چیزی که به قیمتش می ارزد. ارزش دار. که ارزد. || کم بها. رخیص. مقابل گران. (مؤید الفضلاء). مقابلِ غالی و ثمین :

[اَ] (اِخ) (دشت...) موضعی بین جزجیرکان و کازرون فارس. رجوع به فارسنامهء ابن البلخی چ کمبریج ص 163 شود. ظاهراً مراد دشت ارژن است.

( اَ )(ص.) ۱- کم بها. ۲- سزاوار، شایسته. ۳- پست، بی مایه.

(صفت) [مقابلِ گران] [arzān] ۱. ویژگی آنچه قیمتش از نرخ روز کمتر باشد؛ کم‌بها: ♦ نرخ متاعی که فراوان بُوَد / گر به مثل جان بُوَد ارزان بُوَد (جامی۳: ۵۰۰). ۲. [قدیمی، مجاز] بی‌ارزش؛ بی‌مقدار.

رخیص، کم‌ارزش، کم‌بها، کم‌قیمت، مفت، مناسب، نازل ≠ گران

آرزان یک کمون در فرانسه است که در canton of Montréal واقع شده‌است. آرزان ۲۱٫۱۱ کیلومتر مربع مساحت دارد ۱۸۱ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده‌است.