فرهنگ معین

اردیبهشت

(اُ یا اَ بِ هِ) (اِ.) ۱- نام یکی از امشاسپندان. ۲- دومین ماه از سال خورشیدی. ۳- سومین روز از هر ماه شمسی ایرانی.

فرهنگ عمید

اردیبهشت

(اسم) [ordibehešt] ۱. ماه دوم از سال خورشیدی؛ ماه دوم بهار. ۲. [قدیمی] روز سوم از هر ماه خورشیدی؛ اردیبهشت‌روز. ۳. [قدیمی] در آیین زردشتی، یکی از امشاسپندان که در جهان مینوی نمایندۀ پاکی و تقدس و در جهان خاکی نگهبان آتش و موکل بر اردیبهشت‌روز است: ♦ اردیبهشت‌روز است ای ماه دلستان / امروز چون بهشت برین است بوستان (مسعودسعد: ۵۴۵).

اُردیبِهِشت دومین ماه سال در گاه‌شماری هجری خورشیدی و دومین ماه فصل بهار است. این ماه ۳۱ روز دارد و از روز سی‌ودوم سال آغاز شده و در روز شصت‌ودوم سال پایان می‌یابد.