[اَ / اُ] (اِ) مخفف اردی بهشت باشد. (جهانگیری). و آن نام ماه دویم است از سال شمسی. (برهان) :

[] (اِخ) قریه ای است جنوب ابرقوه بمسافت سه فرسنگ. (فارسنامه).

(اسم) [مخففِ اردیبهشت] [قدیمی] [ordi] = اردیبهشت: ♦ دی و اردی و بهمن و فروَدین / همیشه پُر از لاله باشد زمین (فردوسی: مجمع‌الفرس: اردی).

[دختر] مخفف اردیبهشت ، نام ماه دوم سال شمسی ، فرشته‌ی مدَبِر کوه‌ها ؛ (در قدیم) در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای که نماینده‌ی پاکی است و نگهبانی آتش با اوست

روستای اردی در دهستان غربی بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع شده است. اردی در نزدیکی شهر اردبیل واقع شده‌است که راه اصلی آن از جادّه قدیم اردبیل مغان می‌باشد زمینهای زراعی آن بیشتر موقوفه بوده و کشت سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشاورزی این روستا می‌باشد.

فرهنگ دارویی

کاردیلکس

موارد مصرف: اين دارو در درمان نارسايي قلبي خفيف تا شدید با منشأ ايسكميك يا كارديوميوپاتيك به همراه ديگوكسين، داروهاي مدر و يا مهاركنندههاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين و درمان اختلال عملکرد بطن چپ به دنبال انفارکتوس قلبی و پرفشاری خون مصرف میشود.

هشدار: 1- در صورت وجود بيماريهاي اسپاسم برونش، ديابت و كاهش قندخون و پركاري تيروئيد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اندازهگيري فشار خون حدود يكساعت پس از مصرف به منظور تعيين تحمل بيمار و پس از 14-7 روز به منظور تعيين نياز به افزايش مقدار مصرف دارو ضروري است.

عوارض: 1- در صورت وجود بيماريهاي اسپاسم برونش، ديابت و كاهش قندخون و پركاري تيروئيد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اندازهگيري فشار خون حدود يكساعت پس از مصرف به منظور تعيين تحمل بيمار و پس از 14-7 روز به منظور تعيين نياز به افزايش مقدار مصرف دارو ضروري است.

تداخل دارویی: مصرف همزمان داروهاي ضد ديابت از نوع سولفونيلاوره يا انسولين با اين دارو ممكن است اثر داروهاي ضد ديابت را افزايش دهد. مصرف همزمان ديلتيازم يا وراپاميل با اين دارو، ممكن است سبب بروز اختلالات در سيستم هدايتي قلب شود.

فرهنگ دارویی

کاردیوسان

موارد مصرف: اين دارو در درمان نارسايي قلبي خفيف تا شدید با منشأ ايسكميك يا كارديوميوپاتيك به همراه ديگوكسين، داروهاي مدر و يا مهاركنندههاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين و درمان اختلال عملکرد بطن چپ به دنبال انفارکتوس قلبی و پرفشاری خون مصرف میشود.

هشدار: 1- در صورت وجود بيماريهاي اسپاسم برونش، ديابت و كاهش قندخون و پركاري تيروئيد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اندازهگيري فشار خون حدود يكساعت پس از مصرف به منظور تعيين تحمل بيمار و پس از 14-7 روز به منظور تعيين نياز به افزايش مقدار مصرف دارو ضروري است.

عوارض: 1- در صورت وجود بيماريهاي اسپاسم برونش، ديابت و كاهش قندخون و پركاري تيروئيد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اندازهگيري فشار خون حدود يكساعت پس از مصرف به منظور تعيين تحمل بيمار و پس از 14-7 روز به منظور تعيين نياز به افزايش مقدار مصرف دارو ضروري است.

تداخل دارویی: مصرف همزمان داروهاي ضد ديابت از نوع سولفونيلاوره يا انسولين با اين دارو ممكن است اثر داروهاي ضد ديابت را افزايش دهد. مصرف همزمان ديلتيازم يا وراپاميل با اين دارو، ممكن است سبب بروز اختلالات در سيستم هدايتي قلب شود.