فرهنگ دهخدا

اردک پوز

[اُ دَ] (اِ مرکب)(1) نوعی از پستانداران مونوترم(2) است که جثه اش باندازهء یک خرگوش است و فکّینش بشکل منقار اردک است. در استرالیا و تاسمانی زندگی می کند.

فرهنگ عمید

اردک پوز

(اسم) [ترکی. فارسی] (زیست‌شناسی) [ordakpuz] حیوانی شناگر، تخم‌گذار، پستاندار، و بومی استرالیا با بدنی پوشیده از مو و منقاری شبیه اردک که نوزادش پس از بیرون آمدن از تخم از پستان مادر شیر می‌خورد؛ ارنیترنک.