(اُ دُ) [ فر. ] (اِ.) خوراکی معمولاً اشتهاآور که قبل از غذای اصلی خورده شود، پیش غذا. (فره).

(اسم) [فرانسوی: hors-doeuvre] [ordovr] پیش‌غذا.

پیش‌غذا یا پیش‌پاره یا اٌردِرو یا اشتهاآور خوراکی است که پیش از وعده اصلی سرو می‌شوند. پیش‌غذا معمولاً کوچک‌تر از وعده اصلی است و گاهی به جای قاشق و چنگال با دست خورده می‌شود.