[اَ جَ نَ / نِ] (اِ) نوائی و لحنی است از موسیقی. (برهان قاطع):

[اَ جَ نَ] (اِخ) نام دشتی است در فارس. گویند امیرالمؤمنین علیه السلام سلمان را در آن بزور ولایت از چنگ شیر نجات داد. (برهان قاطع) (آنندراج). ظاهراً همان دشت ارژن فارس است. و رجوع به ارژن شود.

(اَ جَ نِ)(اِ.)نوا و لحنی است در موسیقی قدیم.

(اسم) (موسیقی) [قدیمی] [arjane] نوایی از موسیقی قدیم ایرانی: ♦ گه نوای هفت‌گنج و گه نوای گنجِ‌ گاو / گه نوای دیف ‌رخش و گه نوای ارجنه (منوچهری: ۹۷).