(اَ تِ بُ) (اِمر.) بالاترین درجه نظامی در نظام ایران.

(اسم) (نظامی) [artešbo(a)d] بالاترین درجۀ نظامی در ارتش ایران؛ افسر ارشد.

ارتشبُد بالاترین درجهٔ نظامی ایران است و معادل ژنرال چهارستاره در بسیاری از ارتش‌های کشورهای دیگر به حساب می‌آید. واژهٔ ارتشبد در نیروی زمینی و هوایی به‌کار می‌رود و درجهٔ معادل آن در نیروی دریایی «دریابُد» می‌باشد.