[اَ] (اِ مرکب) درخت امرود را گویند، چه اربو امرود است و دار، درخت. (برهان قاطع) (جهانگیری). امرودبن :

فرهنگ عمید

اربودار

(اسم) (زیست‌شناسی) [قدیمی] [arbudār] درخت گلابی؛ امرودبُن.