فرهنگ معین

ارانگوتان

(اُ نْ گُ) [ فر. ] (اِ.) اوران اوتان (آدم جنگلی) جانوری است از نوع آدم نمایان دارای قد نزدیک به انسان، بدنش پر مو با سینه پهن و دست‌های دراز تا زانو و بازوان ستبر، دُم ندارد و مانند انسان روی دو پا حرکت می‌کند و در جوانی بسیار باهوش است و زود اهلی می‌شود.

فرهنگ عمید

ارانگوتان

(اسم) [فرانسوی: orang-outan (= آدم جنگلی)، مٲخوذ از مالایایی] ‹اوران‌اوتان، اورانگوتان› (زیست‌شناسی) [orāngu(o)tān] میمونی از خانوادۀ نخستیان با موهای قهوه‌ای مایل به قرمز و دست‌های بلند که صورت، دست، و پایش مو ندارد.

اُرانگوتان‌ها تنها سردهٔ باقی‌مانده از کَپی‌های بزرگ در منطقهٔ آسیا هستند. این جانداران، بومیِ اندونزی و مالزی بوده و در حال حاضر تنها در جنگل‌های بارانی جزیره‌های بورنئو و سوماترا یافت می‌شوند.