[اِ ءَ] (ع مص) نمودن. (غیاث). بنمودن. نشان دادن.

(اِ ئِ) [ ع. ارائه ] (مص م.) نمودن، نشان دادن.

(اسم) [فرانسوی: aphasie] ‹آفازیا› (پزشکی) [āfāzi] اختلال ناشی از ضایعۀ مغزی که در آن شخص مبتلا توانایی سخن گفتن را از دست می‌دهد.

عرضه، نمایش، نشان‌دادن، نمودن

ارائه، فرایند عرضه یک موضوع به مخاطب است. ارائه معمولاً به صورت نمایش، معرفی، سخنرانی، یا صحبت است که برای آگاه‌سازی، ترغیب، الهام‌بخشی، دادن انگیزه، معرفی ایده یا کالای تازه و ایجاد حس خوب به کار می‌رود. همچنین این اصطلاح می‌تواند برای معرفی یا پیشکشی رسمی یا آیینی یا Debutante استفاده شود. در برخی قالب‌های خاص، ارائه به معنی اشاره به نکته کلیدی است.