فرهنگ معین

ادیبانه

(اَ نِ) [ ع - فا. ] ۱- (ق.) مانند ادیبان. ۲- (ص.) ادبی، مربوط به ادبیات.

فرهنگ عمید

ادیبانه

(قید) [عربی. فارسی] [adibāne] ۱. مانند ادیبان؛ ادیب‌مانند؛ به روش ادبی. ۲. (صفت) دارای فنون ادب؛ ادبی.