[اَدْ] (ع اِ) جِ دَور. گردشها.

( اَ) [ ع. ] (اِ.)۱ - جِ دور؛ گردش‌ها، زمان -‌ها. ۲- دوایر نود و یک گانه موسیقی.

(اسم) [عربی، جمعِ دَور] [advār] ۱. مراحل؛ دوره‌ها: ادوار زندگی. ۲. زمان‌ها. ۳. (موسیقی) = مَقام

ادوار ، در تئوری موسیقی قدیم ایران و کشورهای دیگر جهان اسلام، نظریه‌ای برای توصیف و طبقه‌بندی موسیقی بوده‌است. این نظریه در آثار نظریه‌پردازان بعد از اسلام دیده می‌شود و در آثار صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مراغی به تفصیل شرح داده شده‌است. پس از تحول مقام به دستگاه، نظریه ادوار تقریباً کنار گذاشته شد.