(اسم) [عربی] ‹اخیلیه› (زیست‌شناسی) [axiliyā] گیاهی از تیرۀ آلاله، با برگ‌های پهن و بریده، و گل‌های آبی، ارغوانی، و سفید که بلندیش به ده سانتی‌متر می‌رسد.