[اَ خَ وی ی] (ع ص نسبی) منسوب به أخ و اخت. و اینکه عوام فارسی زبانان آنرا بمعنی برادر گویند غلط است چنانکه ابوی بمعنی پدر.

(اَ خَ) [ ازع. ] (اِ.) برادر.

(اسم) [مٲخوذ از عربی] [axavi] برادر.

(صفت نسبی، منسوب به اخ۲) [عربی: اخویّ] [قدیمی] [axavi] برادرانه.

برادر، داداش، کاکا

بَرادَر، که در فارسی ایران داداش هم گفته می‌شود، یکی از نسبت‌های خانوادگی است و به فرد مذکری که فرزند پدر و مادرش باشد گفته می‌شود.

واژه های نزدیک