فرهنگ عمید

اخلالگر

(اسم، صفت) [عربی. فارسی] [exlālgar] کسی که در کاری یا امری اخلال می‌کند؛ آن‌که نظم و امنیت جامعه را برهم می‌زند.

کارشکن، مخل، تروریست، خرابکار