[اُ] (یونانی، اِ)(1) (گِل...) نام خاکی برنگ زرد و سرخ و جز آن که در بعض سواحل و جزائر جنوبی ایران هست و از آن رنگ گیرند. و گِلِ مختوم قسمی از آن است . ارتکان. ارتکین. گلک (اصطلاح جزیرهء قشم و هرمز). فاده.

( اُ) [ یو. ] (اِ.) یک نوع خاک رس به رنگ‌های مختلف زرد، نارنجی، قرمز، قهوه‌ای که آن را در نقاشی و رنگ کاری به کار می‌برند.

(اسم) [معرب، مٲخوذ از یونانی] ‹اخر، وخر› [oxrā] ۱. نوعی خاک رس به رنگ‌های مختلف زرد، سرخ، و قهوه‌ای که برای ساختن رنگ‌های نقاشی به کار می‌رود. ۲. (صفت) به رنگ اخرا.

اُخرایی یا گل ماشی رنگی زرد مایل به قهوه‌ای است که هم به صورت روشن هم تیره وجود دارد. همچنین قرمز اخرایی نیز وجود دارد. نام این رنگ از گل اخرا گرفته شده‌است.