[اَ تَ] (مص) آختن. رجوع به آختن شود.

(مصدر متعدی) [قدیمی] [axtan] = آختن

ختنه کردن

اچتن یک منطقهٔ مسکونی در هلند است که در لمسترلند واقع شده‌است. اچتن ۲۳۵ نفر جمعیت دارد.

واژه های نزدیک