(اسم مصدر) [عربی: اختفاء] [extefā] پنهان شدن؛ نهان شدن؛ پوشیده شدن.

اخفا، استتار، پنهانی، غیبت، ناپیدایی، نهان‌سازی

اختفا یا غیبت رویدادی در اخترشناسی است که هنگامی رخ می‌دهد که یک شی توسط شی در حال عبور دیگری، از دید بیننده پنهان شود. همچنین در هر موقعیتی که در آن، یک شی در ناحیه‌های «پیش زمینه»، از نمایش یک شی در «پس‌زمینه» جلوگیری کند. در این مفهوم کلی، غیبت آنچه که ناپدیدشده تنها از صحنهٔ بصری و مشاهده شدن مورد گفتگو است. مانند غیبت هواپیمای در حال پرواز با ارتفاع کم در پشت پیش‌زمینه‌ها، و تصویرها بر صفحهٔ کامپیوتر.

واژه های نزدیک