[اَ تَ گَ] (ص مرکب) منجم. عالم احکام نجوم. فال گیر :

(اسم، صفت) (نجوم) [قدیمی] [axtargar] ۱. منجم؛ ستاره‌شناس. ۲. طالع‌بین؛ فال‌گیر: ♦ نه رهنمای به کار آیدش نه اخترگر / نه فالگوی به کار آیدش نه خواب‌گزار (عنصری: ۷۳).

واژه های نزدیک