(اسم، صفت) [ترکی] ‹اختاجی، آخته‌چی› [قدیمی] [axtāči] = اخته‌چی

اختاچی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بهار در استان همدان ایران است.