فرهنگ معین

اختاپوس

(اُ) (اِ.) هشت پا.

فرهنگ عمید

اختاپوس

(اسم) [مٲخوذ از یونانی] ‹اختاپوت› (زیست‌شناسی) [‌oxtāpus] نوعی جانور نرم‌تن دریایی و بزرگ، با بدن گِرد، سر بزرگ نرم، و هشت بازوی دراز و نیرومند؛ هشت‌پا.

هَشت‌پا یا اُختاپوس یک جانور آبزی از رده چند پایان است که در بخش‌های گوناگونی از اقیانوس‌های جهان، به‌ویژه در آب‌سنگ‌های مرجانی زندگی می‌کند. ۳۰۰ گونه از هشت‌پا شناسایی شده که این تعداد، یک‌سوم از تمامی گونه‌های سرپایان را تشکیل می‌دهد. هشت‌پا، از زیرردهٔ نیام‌داران (Coleoidea)، بالاراستهٔ هشت‌پاریختان (Octopodiformes) و راستهٔ هشت‌پایان (Octopoda) است.