[اُ] (ع اِ) خواهر. همشیره. || مانند. مثل. قرین: دال اخت الذال. ج، اخوات. (مهذب الاسماء). || اخت شدن با کسی؛ در تداول عوام، با او آرام گرفتن. با او مأنوس شدن. || اخت آمدن با چیزی؛ متناسب شدن با آن.

(اُ) [ ع. ] (اِ.) ۱- خواهر، همشیره. ۲- مانند، مثل، قرین. ج. اَخوات.

(اسم، صفت) [عربی (= خواهر)] [قدیمی] [oxt] ۱. همدم؛ مٲنوس. ۲. [قدیمی] قرین؛ مانند. ⟨ اخت شدن (آمدن): (مصدر لازم) مٲنوس شدن.

آشنا، آمخته، مالوف، مانوس، معتاد خواهر

اخت یک منطقهٔ مسکونی در هلند است که در اخت-سوسترن واقع شده‌است. اخت ۷۵٫۱۳ کیلومتر مربع مساحت و ۷٬۷۵۷ نفر جمعیت دارد.