فرهنگ دهخدا

احکم الحاکمین

[اَ کَ مُلْ کِ] (اِخ)اعدل حکام. داورتر داوران. باری تعالی : و نادی نوحٌ رَبّه فقال رَب اِنّ ابنی مِن اَهْلی وَ اِنّ وَعدَکَ الحَقّ وَ اَنتَ احکم الحاکمین. (قرآن 11/45).

فرهنگ عمید

احکم الحاکمین

(اسم، صفت) [عربی (= عادل‌ترین داوران)] [ahkamolhākemin] از نام‌های خداوند.