[اِ] (ع اِ) سوراخ قضیب. سوراخ نره. تحلیل. مخرج بول از شرم مرد. || سوراخ پستان. مخرج شیر از پستان زنان و حیوان ماده. || در تداول فارسی، قضیب. نره. ج، اَحالیل.

[اِ] (اِخ) وادیئی است از بلاد کنانه از آنِ بنی نفاثه. (مراصد).

( اَ) (اِ.) آلت تناسلی مرد.

(اسم) [عربی] (زیست‌شناسی) [ehlil] ۱. آلت تناسلی مرد. ۲. [قدیمی] مخرج ادرار در آلت تناسلی مرد.

آلت مردانه، نرینگی، ذَکَر، کیر، پِنیس یا اَبول، عضوی از اندام جنسی بیرونی مردانه است که فاقد استخوان و متشکل از بافت‌های اسفنجی و رگ‌های خونی می‌باشد. بافت نعوظی آن از سه سیلندر (دو عدد جسم غاری و یک عدد جسم اسفنجی ، تشکیل شده‌ است. در زیر آلت تناسلی، کیسهٔ بیضه، قرار دارد. از آلت مردانه برای آمیزش جنسی، خودارضایی و دفع ادرار استفاده می‌شود.