[اَ حَ دی یَ] (ع مص جعلی، اِمص) یگانگی :

(اَ حَ یَُ) [ ع. احدیه ] (مص جع.) ۱- یگانگی. ۲- مقام الوهیت، یکتایی خدا.

(اسم مصدر) [عربی: احدیّة] [ahadiy[y]at] ۱. یکی بودن؛ یگانه بودن؛ یکتایی؛ یگانگی. ۲. یگانگی خدا. ۳. (اسم) (تصوف) مقام الوهیت.