[اَجْ] (ع اِ) جِ جید. گردن ها. || (ص، اِ) جِ جواد. اسبان نیکورو.

[اَجْ] (اِخ) نام گوسپندی. (منتهی الارب).

[اَجْ] (اِخ) کوهی است در مکه و جیاد (بدون همزه) نیز خوانده شده و آن دو محلت است: اجیاد کبیر و اجیاد صغیر. (مراصد) : فیقال انه [ رسول الله (ص) ] اول ما رأی جبریل علیه السلام باجیاد فصرخ به: یا محمد. یا محمد! (امتاع الاسماع مقریزی ج1 ص12).

(اسم) [عربی، جمعِ جید] [قدیمی] [ajyād] = جید

اجیاد یک منطقهٔ مسکونی در عربستان سعودی است که در مکه واقع شده‌است.