[اِ] (ع مص) نشانیدن. (منتهی الارب). بنشاندن.

(ا ِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) نشانیدن. ۲- (اِ.) با هم نشستن برای گفتگو یا مشاوره در امری. ۳- جلسه‌ای رسمی با تعداد شرکت کنندگان محدود که در آن چند نفر سخنرانی می‌کنند و پس از بحث و مذاکره تصمیماتی اتخاذ و گاه قطعنامه‌ای صادر می‌شود.

(اسم، اسم مصدر) [عربی] [ejlās] نشستی معمولاً رسمی برای گفتگو یا مشاوره در امری.

اجلاسیه، انجمن، جلسه، کنفرانس، گردهم‌آیی، مجمع، میتینگ، نشست

اجلاس یک روستا در سوریه است که در استان ادلب واقع شده‌است و ۴۰۴ نفر جمعیت دارد.

واژه های نزدیک