فرهنگ عمید

اجرت المسمی

(اسم) [عربی: اجرةالمسمّیٰ] (حقوق) [ojratolmosammā] اجاره‌بهای معیّن‌شده در اجاره‌نامه.