فرهنگ عمید

اجاره ای

(صفت نسبی، منسوب به اجاره) [عربی. فارسی] [ejāre(y)i] اجاره‌شده.