[اِثْ] (ع مص) پاداش دادن. || پرآب گردانیدن حوض. اثابه. (منتهی الارب).

[اَثْ] (ع اِ) جِ ثوب. جامه ها :

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ ثوب ؛ جامه‌ها.

(اسم) [عربی، جمعِ ثوب] [قدیمی] [asvāb] = ثوب