(اسم مصدر) [عربی: اثارة] ‹اثاره› [قدیمی] [esārat] ۱. کسی را برانگیختن. ۲. جمع‌آوری، به‌ویژه جمع‌آوری اموالی که به‌زور از کسی گرفته شده است.