فرهنگ معین

اتوماتیک

(اُ تُ) [ فر. ] (ص.) ۱- ویژگی هر وسیله‌ای که بدون دخالت انسان و خود به خود کار کند. ۲- عملی که بدون فکر کردن انجام شود، خودکار (فره).

فرهنگ عمید

اتوماتیک

(صفت) [فرانسوی: automatique] [otomātik] ۱. به‌طور خودکار. ۲. (اسم) دستگاهی که پس از به کار افتادن احتیاج به نیروی انسانی ندارد. ۳. شخص بی‌اراده؛ آدمک.

اتومات، خودکار

خودکار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • خودکار (نوشت‌افزار)، ابزاری برای نوشتن:استوانه ای معمولا از جنس پلاستیک که لوله ای حاوی جوهر با
  • کله ای (سری) شبیه موشک که به جای نوک تیز سوراخ دارد
  • خودکاره، به یک ماشین و سامانه ای که به صورت خودکار عمل می کند.
  • دستگاه خودکار، دستگاهی که احتیاج به مراقبت کارگر ندارد و خود کار خود را انجام می‌دهد.
  • جعبه‌دنده خودکار
  • ساعت خودکار

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ: ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ. ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﺳﺖ: ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﻳﺪ: ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﺩ ﻭﻟﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ. ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ.