فرهنگ معین

اتوشویی

(اُ شُ) [ فر - فا. ] (حامص. اِ.) ۱- کار اتوکشی و شستشوی پارچه و لباس با ماشین. ۲- کارگاهی که در آن اتوکشی و شستشوی ماشین انجام گیرد.

فرهنگ عمید

اتوشویی

(حاصل مصدر) [فرانسوی. فارسی] [otošuy()i] ۱. شستن و تمیز کردن اتومبیل. ۲. (اسم) جایی که اتومبیل‌ها را می‌شویند؛ کارواش.

فرهنگ عمید

اتوشویی

(حاصل مصدر) [روسی. فارسی] [otušuy()i] ۱. شستن و اتو کردن لباس و پارچه به‌وسیلۀ ماشین‌های مخصوص. ۲. (اسم) مکانی که در آن لباس‌ها را شسته و اتو می‌کشند.