[اَ] (ع ص، اِ) جِ تُرک. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). جِ ترکی . تُرک. ترکان : شیاطین اتراک از شیشهء ضبط بیرون افتادند و اتراک را از تازیکان جدا کردند. (جهانگشای جوینی).

[اِتْ تِ] (ع مص) گذاشتن. ترک کردن. بگذاشتن. ماندن. بماندن.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ ترک ؛ ترکان.

(اسم) [عربی، جمعِ تُرک] [قدیمی] [atrāk] = ترک

مردمان تُرک یا تُرک‌ها گروه‌های قومی اوراسیایی هستند که در آسیای شمالی، آسیای مرکزی و آسیای غربی، سیبری جنوبی، شمال‌غربی چین و بخش‌هایی از اروپای شرقی ساکن‌اند و به زبان‌هایی از خانوادهٔ زبان‌های ترکی‌تبار سخن می‌گویند و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان آن‌ها مشاهده می‌شود. ترک‌زبان‌ها در کشورهایی همچون مغولستان، چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، ترکیه، قبرس و یونان حضور دارند. گستره مهاجرت کنونی ترک‌زبان‌های آسیای کوچک بیشتر به سوی کشورهای اروپای مرکزی ، آمریکا و استرالیا بوده، جوامع قابل‌توجهی را در این کشورها تشکیل داده‌اند. آن‌ها از لحاظ تاریخی و زبانی با گوک‌ترک‌ها، مردمی ایلی که در قرن ششم یک امپراتوری در گستره مغولستان و مرزهای شمالی چین تا دریای مازندران را بنیاد نهادند مرتبط‌اند. مردمان ترک، جز چند استثنا مانند بخش اروپایی ترکیه و منطقه ولگا در آسیا زندگی می‌کنند. مهم‌ترین پیوند تاریخی آنان، جدا از تاریخ و زبان، این است که جز یاقوتستان و چوواش در سیبری همگی مسلمان‌اند. مردمان ترک‌زبان را می‌توان به دو گروه اصلی غربی و شرقی تقسیم کرد. گروه غربی شامل مردم ترک جنوبغرب اروپا و جنوبغرب آسیا ساکن ترکیه و ایران هستند. گروه شرقی شامل مردم ترک آسیای مرکزی، قزاقستان و منطقه خودمختار اویغور در سین کیانگ چین هستند.

فرهنگ دارویی

امپول سیس اتراکوریوم 2 میلی گرم در 1 میلی لیتر 10 میلی لیتر

موارد مصرف: سيسآتراكوريوم براي لولهگذاری داخل ناي و ايجاد شلي عضلات در بيهوشي عمومي براي انجام جراحي و كمك به ونتيلاسيون كنترل شده استفاده مي‌شود.

هشدار: 1- تا زماني كه دارو غيرفعال شود يا اثرات آن آنتاگونيزه شود، تنفس بيماران باید تحت كنترل باشد. 2- در صورت وجود نارسايي تنفسي، بيماري ريوي، بيماران دهيدراته يا بسيار بدحال، بيماران با اختلالات عصبي-عضلاني و بيماران مبتلا به آسم با احتياط فراوان مصرف شود. 3- مقاومت به اثرات اين دارو در بيماراني که دچار سوختگي هستند، ممكن است مشاهده شود.

عوارض: 1- تا زماني كه دارو غيرفعال شود يا اثرات آن آنتاگونيزه شود، تنفس بيماران باید تحت كنترل باشد. 2- در صورت وجود نارسايي تنفسي، بيماري ريوي، بيماران دهيدراته يا بسيار بدحال، بيماران با اختلالات عصبي-عضلاني و بيماران مبتلا به آسم با احتياط فراوان مصرف شود. 3- مقاومت به اثرات اين دارو در بيماراني که دچار سوختگي هستند، ممكن است مشاهده شود.

تداخل دارویی: بلوككننده‌هاي رقابتي عصبي-عضلاني با داروهاي ضدآريتمي، ضدباکتري، آنتي‌كوليناسترازها، داروهاي ضدتشنج، آپروتينين، بنزوديازپين‌ها، آنتاگونیستهای گيرنده بتا، سم بوتولينوم نوع A، مهاركننده‌هاي كانال‌ كلسيم، گليكوزيدهاي قلبي،‌كورتيكوستروئيدها، مدرها، مسددهای گانگليوني، بيهوشكننده‌هاي عمومي، مضعف‌هاي دستگاه ايمني، ليتيم، بي‌حسكننده‌هاي موضعي، نمك‌هاي منيزيم، مهاركننده آنزيم مونوآمين‌اكسيداز، داروهاي مقلد سمپاتيک و گزانتينها تداخل دارند.