[اَ / اِ] (ع اِ) خر ماده. ماچه خر. ماچه الاغ. ماده خر. (مهذب الاسماء). خرماچه. ماچه حماره. اُمُّحِلس. و شیر او مسلولان را بغایت نافع است. و اتانه بدین معنی کم آمده است. ج، اُتُن، آتُن، اُتن، مأتوناء. || سنگی بزرگ که در میان آب باشد. آبخور سر چاه. ایستادنگاه آبکش بر لب چاه. سنگ بزرگ سر چاه. || پایهء هودج. نشست گاه هودج از پشت شتر.

(اسم) [فرانسوی: éthane] (شیمی) [etān] گازی فرّار، بی‌رنگ، بی‌بو، و قابل اشتعال که به عنوان سوخت و نیز در بعضی از یخچال‌ها به عنوان عامل سرمازا به کار می‌رود.

اتان (به انگلیسی: Ethane)، یک ترکیب شیمیایی با فرمول C2H6 است که در گروه هیدروکربنی آلکان‌ها قرار می‌گیرد و دو کربن است و در شرایط STP گازی بدون رنگ است. این گاز در گاز طبیعی وجود دارد و با پالایش آن اتیلن (اتن) بدست می‌آید. اولین بار در سال ۱۸۳۴ توسط مایکل فارادی از طریق الکترولیز پتاسیم استات بدست آمد.

موارد مصرف: اين دارو به منظور كاهش فشار داخل چشم در بيماران مبتلا به گلوكوم با زاويه باز و زيادي فشار داخل چشم مصرف ميشود.

نکات: 1- قبل از استفاده از محلول، ‎لنزهاي تماسي بايد از چشم خارج شوند. 2- فشار دادن گوشه‎هاي داخلي چشم پس از مصرف دارو، از جذب سيستميك دارو جلوگيري مي كند.

موارد مصرف: اين دارو به منظور كاهش فشار داخل چشم در بيماران مبتلا به گلوكوم با زاويه باز و زيادي فشار داخل چشم مصرف ميشود.

نکات: 1- قبل از استفاده از محلول، ‎لنزهاي تماسي بايد از چشم خارج شوند. 2- فشار دادن گوشه‎هاي داخلي چشم پس از مصرف دارو، از جذب سيستميك دارو جلوگيري مي كند.

موارد مصرف: اين دارو جهت درمان آكنه ندولار شديد، اختلالات كراتينيزاسيون مقاوم به درمانهاي معمول و سرطان سلول سنگفرشي بهكار ميرود.

هشدار: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.

عوارض: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان با قرصهاي ضدبارداري حاوي پروژستين تنها ممكن است مانع اثرات ضدبارداري اين قرصها گردد. مصرف همزمان ايزوترتينوئين و تتراسيكلين ممكن است احتمال افزایش فشار خون داخل جمجمهاي را افزايش دهد.

نکات: 1- از مصرف همزمان ويتامين A يا ساير مكمل‎‌هاي حاوي ويتامين ‌A، مگر در صورت تجويز پزشك، خودداري گردد. 2- در صورت كاهش ناگهاني بينايي در شب، از رانندگي و كار با ماشين‎‎آلاتی که نیاز به بینایی دقیق دارند، اجتناب شده و به پزشك مراجعه شود.

فرهنگ دارویی

ماکساتان 10

موارد مصرف: اين دارو به منظور كاهش فشار داخل چشم در بيماران مبتلا به گلوكوم با زاويه باز و زيادي فشار داخل چشم مصرف ميشود.

نکات: 1- قبل از استفاده از محلول، ‎لنزهاي تماسي بايد از چشم خارج شوند. 2- فشار دادن گوشه‎هاي داخلي چشم پس از مصرف دارو، از جذب سيستميك دارو جلوگيري مي كند.

موارد مصرف: اين دارو جهت درمان آكنه ندولار شديد، اختلالات كراتينيزاسيون مقاوم به درمانهاي معمول و سرطان سلول سنگفرشي بهكار ميرود.

هشدار: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.

عوارض: 1- ايزوترتينوئين يك داروي سمي است و فقط بايد توسط متخصص پوست يا زير نظر او تجويز گردد. اين دارو براي مدت حداقل 16 هفته مصرف شده و معمولاً تكرار دوره لازم نمی‌باشد. 2- دارو تراتوژن است و حداقل يك ماه قبل از شروع درمان، طي درمان و تا حداقل يك ماه پس از درمان، بارداري نبايد صورت گيرد. 3- طي درمان و حداقل تا يك ماه پس از پايان درمان از اهدای خون بايد اجتناب شود. 4- عملكرد كبدي و ميزان چربي‎‌هاي پلاسما در ابتدا و يك ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار بايد ارزيابي گردند. 5- از مصرف تتراسيكلين، مقادير زياد ويتامين A (بيشتر از 5-4 هزار واحد در روز) و كراتئوليتيك‎‌ها طي دوره درمان با دارو بايد خودداري شود. 6- گلوكز خون در افراد ديابتي و همچنين مبتلا به كراتيت (به ويژه در افراد مبتلا به سندرم چشم خشك) بايد ارزيابي شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان با قرصهاي ضدبارداري حاوي پروژستين تنها ممكن است مانع اثرات ضدبارداري اين قرصها گردد. مصرف همزمان ايزوترتينوئين و تتراسيكلين ممكن است احتمال افزایش فشار خون داخل جمجمهاي را افزايش دهد.

نکات: 1- از مصرف همزمان ويتامين A يا ساير مكمل‎‌هاي حاوي ويتامين ‌A، مگر در صورت تجويز پزشك، خودداري گردد. 2- در صورت كاهش ناگهاني بينايي در شب، از رانندگي و كار با ماشين‎‎آلاتی که نیاز به بینایی دقیق دارند، اجتناب شده و به پزشك مراجعه شود.

موارد مصرف: این دارو برای کنترل حاد دردهای میگرنی استفاده میشود.

هشدار: 1- این دارو در بیماران با سابقه بیماری قلبی-عروقی، باید همراه با کنترل ECG تجویز شود. 2- از آنجایی که این دارو سبب انقباض عروقی میشود، ممکن است سبب خونریزی ناحیه زیر عنکبوتیه شود.

عوارض: 1- این دارو در بیماران با سابقه بیماری قلبی-عروقی، باید همراه با کنترل ECG تجویز شود. 2- از آنجایی که این دارو سبب انقباض عروقی میشود، ممکن است سبب خونریزی ناحیه زیر عنکبوتیه شود.

تداخل دارویی: پروپرانولول و مهارکنندگان MAO غلظت سرمی ریزاتریپتان را افزایش میدهند. مصرف همزمان آلکالوئیدهای ارگو و سایر آگونیستهای 5-HT1 با ریزاتریپتان خطر بروز واکنش-های اسپاسم عروق را به طور قابل توجهی بالا میبرد. مصرف همزمان ريزاتريپتان با داروهای SSRI، دكسترومتورفان و ترامادول میتواند منجر به بروز سندرم سروتونينی شود.

نکات: مصرف این دارو از بروز مجدد حملات میگرن جلوگیری نمیکند و فقط دارو درمانی علامتی است. 2- اگر پس از مصرف مقدار اولیه، سردرد به طور کامل بهبود نیافت و یا دوباره برگشت، مقدار مصرف بعدی باید حداقل دو ساعت بعد از مقدار اولیه مصرف شود و از مصرف بیش از 30 میلی‌گرم در 24 ساعت باید خودداری شود. 3- غذا ممکن است شروع اثر دارو را به تأخیر اندازد. 4- کنترل ECG به علت امکان اسپاسم شريان كرونري با ريزاتريپتان در برخی افراد توصیه میشود.

واژه های نزدیک