[اَبْ] (ع اِ) جِ بیت. خانه ها. || فردها از شعر :

[اَ بی یا] (ع ص، اِ) جِ ابیّه.

[اُ بَیْ یا] (ع اِ مصغر) مصغر ابیات، جِ بیت.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ بیت. ۱- خانه‌ها. ۲- سخنان منظوم.

(اسم) [عربی، جمع بیت] (ادبی) [abyāt] = بیت

واژه بیت در فارسی در معانی زیر بکار می‌رود:

  • بیت (شعر) در شعر و ادبیات
  • بیت (رایانه) به عنوان کوچک‌ترین واحد حافظه در رایانه
  • جنبش بیت جنبش هنری ادبی در قرن بیستم
  • موسیقی بیت، سبک موسیقی بریتانیایی اوایل دهه ۶۰
  • بیت (آهنگ)، در موسیقی و نظریه موسیقی
  • بِیت، یک واژه زبان عربی به معنی خانه
  • بیت (دهانه)، دهانهٔ برخوردی در ماه