[اَ کَ] (ع ص) گنگ. گنگ لاج. مؤنث: بَکْماء. ج، بُکم :

(اَ کَ) [ ع. ] (ص.) گنگ.

(صفت) [عربی، جمع: بُکْم] [قدیمی] [abkam] زبان‌بسته؛ لال؛ گنگ.

واژه های نزدیک